OM Awighnamastu namo siddham. Pangaksamaning hulun ri padaning Bhatara Hyang mami, sang ginelaring sarining OM-kara Ratna Mantram, sang sidha yogiswaranam, sira nugrahana ri hana waka purwanira sang huwus lepas, luputa mami ri tulah pamidhi, mwang sawigrahaning mala papa pataka, tar katamanana hulun upadrawa de Bhatara Hyang Mami, wastu paripurna anemwaken hayu, dirghayusa katekeng kula gotrangku, namostu jagathitaya. OM Saraswati namostubhyam.

(Ya Tuhan, semoga hamba tiada mendapat halangan dan semoga selamat. Permohonan maaf hamba kehadapan Hyang Bhatara, yang berwujudkan inti sari OM-kara Ratna Mantra, beliau yang merupakan yogi agung, beliaulah yang memberikan anugrah, menceritrakan yang telah wafat, semoga hamba terbebas dari kutukan, serta kenistaan, neraka dan dosa, dan hamba tidak kualat kepada Bhatara Hyang, semoga sempurna, menjumpai keselamatan, panjang umur, sampai keturunan hamba, semoga sejahtra di dunia. Ya Tuhan yang berwujud dewi Saraswati, yang kami hormati).

Advertisements